O SITUÁCII SÚVISIACEJ S PANDÉMIOU SOM OSOBNE HOVORILA S MINISTROM VNÚTRA

12.05.2020

Dnes som sa osobne stretla s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Na stretnutí sme si vzájomne potvrdili svoje pozície a zároveň prediskutovali aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou. Zdôraznila som, že mojím cieľom je zosilniť hlas občanov, aby bol vypočutý orgánmi verejnej správy, a to obzvlášť v aktuálnej situácii, kedy čelíme pandémii COVID-19 a mnohí sa na nás obraciate.

Hlavnou témou stretnutia bol zákaz vstupu cudzincov na Slovensko. V súvislosti s tým sme si vzájomne objasnili svoje stanoviská, ktoré sme verejne odprezentovali už minulý týždeň. V nadväznosti na list odoslaný ministrovi vnútra som opätovne poznamenala, že opatrenia by mali byť komunikované vo vzťahu k verejnosti jednoznačnejšie. Taktiež som poukázala na to, že v prípade obmedzenia vstupu na Slovensko je potrebné zabezpečiť procesné záruky, aby ľudia, ktorých sa situácia týka, mali informácie a možnosti riešenia. Tie z môjho pohľadu nie sú dostatočne zabezpečené. Zároveň som uviedla, že chýbajúce kapacity nemôžu byť ospravedlnením pre nedostatky v systéme. Ministerstvo prisľúbilo, že sa mojimi návrhmi bude zaoberať.

Na stretnutí som upriamila pozornosť aj na nedostatky pri realizácii povinnej štátnej karantény, a to na jednom z konkrétnych podnetov, ktorými sa zaoberám. Pripomenula som, že máme v kancelárii veľké množstvo podnetov od ľudí, ktorí poukazovali na nevyhovujúce podmienky v štátnych zariadeniach určených na absolvovanie povinnej karantény, v dôsledku ktorých vyjadrili obavy z možného nakazenia sa. Preto som ešte koncom apríla žiadala o prehodnotenie systému tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu základných práv a slobôd. Vtedy som navrhovala, aby bolo ľuďom, vracajúcim sa zo zahraničia, umožnené absolvovať povinnú karanténu aj v domácom prostredí, ak na to majú vytvorené prijateľné podmienky. Taktiež som v týchto prípadoch odporúčala zabezpečenie dôslednej kontroly dodržiavania karantény.


Foto: MV SR
Zobraziť všetky