O SEGREGÁCII VO VZDELÁVANÍ PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA RÓMOV

12.04.2019

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov som diskutovala o problémoch, ktoré trápia náš vzdelávací systém. Diskriminácia a obzvlášť segregácia z našich škôl stále nevymizla aj napriek tomu, že školský zákon ju jednoznačne zakazuje. Tento jav nie je žiadnym spôsobom sankcionovaný a aj to je dôvod, prečo v spoločnosti pretrváva.

V niektorých častiach Slovenska síce nie je jednoduché zabezpečiť odstránenie segregácie, riešením by však mohla byť zmena pri určovaní školských obvodov tak, aby sme vo vzdelávaní dosiahli inklúziu. Naším cieľom musí byť búranie bariér vo vzdelávaní a zbavovanie sa predsudkov a obáv z fungovania systému prepájajúceho deti z majoritného obyvateľstva s deťmi z minorít. Pozitívnym príkladom z praxe je škola v Spišskom Hrhove, ktorú navštevuje 52 % detí z rómskeho etnika a patrí medzi veľmi úspešné.

Cesty poznáme, musíme po nich len začať kráčať.
Zobraziť všetky