O REŠTITÚCIÁCH UŽ MALO BYŤ DÁVNO ROZHODNUTÉ

15.04.2021

Redaktorka relácie Reportéri RTVS ma oslovila na rozhovor o reštitučných konaniach. Po preskúmaní problematiky som v roku 2018 konštatovala, že problém dlhoročne neriešených reštitúcií sa týka veľkého množstva ľudí a porušovanie ich práv je závažné. Preto som vtedy predložila parlamentu mimoriadnu správu.

Upozornila som najmä na neprimeranú dĺžku konaní, pri aktuálnom tempe sa v niektorých prípadoch odhadovalo skončenie konaní až o ďalších 40 rokov.

Je potrebné uvedomiť si, že za jednotlivými konaniami sa skrývajú konkrétne príbehy ľudí, ktorým boli v minulosti odobraté ich pozemky, cítia krivdu a ani po dlhých rokoch sa nedočkali spravodlivosti a prinávratenia pôdy.

Dĺžka reštitúcií zároveň vytvára tenziu medzi reštituentmi a obcami a ľuďmi, ktorí mali ich pôdu v užívaní a tiež sa môžu cítiť zmenami dotknutí.

O všetkých reštitučných nárokoch preto malo byť už dávno rozhodnuté. Skutočnosť, že to tak nie je, spôsobuje v súčasnosti ďalšie komplikácie. Na jednej strane je záujem obcí na rozvoji územia, a na druhej strane sú reštituenti čakajúci na vydanie pozemkov. Keďže to v niektorých prípadoch nie je možné, je im poskytovaná náhrada.

Možnosti prideľovania náhradných pozemkov síce sú už obmedzené, ale nie vyčerpané. Reštituenti čakajú na rozhodnutie, v niektorých prípadoch niekoľko desiatok rokov, a nemali by doplatiť na to, že „na nich prišiel rad“ až v súčasnosti, zvlášť, keď štát nedodržal ich právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Pokiaľ majú reštituenti nárok na náhradu vo forme pozemku, mali by ju dostať tak ako tisícky reštituentov pred nimi. Preto je potrebné čo najrýchlejšie ukončenie reštitučných konaní.

Redaktorka sa počas rozhovoru zaujímala aj o to, či máme v kancelárii podnety poukazujúce na korupčné praktiky. Takéto podnety sme dostali zriedkavo, avšak keďže ide o podozrenie zo spáchania trestného činu, nemôžeme ich riešiť, zaoberať sa nimi môžu len orgány činné v trestnom konaní.
Celý rozhovor si budete môcť pozrieť v relácii Reportéri v horizonte približne dvoch týždňov.


Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a stojaci ľudia
Zobraziť všetky