O PROBLÉMOCH PÔRODNÍCTVA NA SLOVENSKU HOVORÍME OTVORENE A NAHLAS

29.06.2021

Film Neviditeľná autorky Maie Martiniak, ktorý vyhral na minuloročnom festivale Jeden svet, mal včera premiéru. Dokument sa zaoberá dodržiavaním práv žien počas pôrodov a prináša dôležité pohľady žien, ktoré nás prostredníctvom svojich príbehov zoznamujú so svedectvami o ich skúsenostiach z pôrodov.

Film sa v mnohých ohľadoch stretáva so zisteniami, ktoré vyplynuli aj z môjho prieskumu o dodržiavaní práv žien pri pôrodoch. Ide o závažné porušenia týkajúce sa práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, ako aj dodržiavania práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia.

Som rada, že sa o pôrodoch hovorí nahlas a otvorene. Verím, že vďaka opakovanému upozorňovaniu na problémy zo strany mimovládnych organizácií či umeleckých kruhov, ako aj vďaka mojim zisteniam z prieskumu sa veci podarí zmeniť k lepšiemu.

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia a interiér
Zobraziť všetky