O PROBLÉMOCH MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT SOM SA ROZPRÁVALA S RÓMSKYMI ŽENAMI

13.03.2019

Na regionálnom výjazde v Košiciach som sa spolu s mojimi kolegyňami stretla s rómskymi aktivistkami, s ktorými pracuje mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva / Center for Civil and Human Rights. Rozobrali sme viaceré problémy, s ktorými sa táto marginalizovaná komunita stretáva, medzi nimi aj doposiaľ nevyriešené nezákonné sterilizácie rómskych žien.

Otvorili sme aj otázku prístupu k vzdelávaniu, ktorú považujem za kľúčovú pri hľadaní možností, ako pomôcť tejto komunite dostať sa von z kruhu generačnej chudoby. Veľmi ma potešilo, že dcéra jednej k aktivistiek napĺňa svoje ambície a študuje na strednej zdravotníckej škole. Jej mama je hrdá na svoju cieľavedomú dcéru a ako sama povedala – už od jej útleho detstva sa snažila robiť všetko pre to, aby jej zabezpečila prístup k vzdelávaniu. Zároveň podotkla, že cesta nebola jednoduchá. Spomenula, že ešte keď bola dcéra malá, bolo ťažké dostať ju do materskej školy a podarilo sa to až po opakovaných žiadostiach. V tomto príbehu zohralo nesmiernu úlohu aj jej odhodlanie bojovať za zabezpečenie primeraného vzdelania pre dcéru. Verím, že toto mladé dievča si naplní v budúcnosti svoje ciele aj napriek pretrvávajúcim predsudkom zamestnávateľov, o ktorých hovorili ženy na stretnutí a potvrdil ich aj experiment Inštitútu finančnej politiky.
Zobraziť všetky