O PRÁVACH VOJAKOV A VOJAČIEK SME DISKUTOVALI S MINISTROM OBRANY

02.03.2021

Dnes sme sa spolu s mojím tímom osobne stretli s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Na stretnutí sme si vzájomne objasnili naše pozície a otvorili sme niekoľko problematík, ktoré sa týkajú základných práv a slobôd vojakov a vojačiek.

Jednou z tém bolo zavedenie tehotenskej dávky, ktorá v sebe nesie určité znevýhodnenie pre vojačky. Hovorili sme tiež o materskom pre vojakov a vojačky, ktoré je stále nižšie v porovnaní so zamestnancami a zamestnankyňami iných profesionálnych oblastí. V tejto súvislosti som podotkla, že ohľadom odstránenia diskriminačného prístupu som sa obrátila na Ústavný súd. V danej veci bude rozhodujúce, ako o nej súd rozhodne. Som presvedčená, že odstraňovanie neodôvodneného odlišného zaobchádzania je potrebné riešiť čo najkomplexnejšie.

Na stretnutí sme sa dotkli aj témy odborov, ktoré v prípade vojakov a vojačiek nie sú dostupné a z nášho pohľadu má ich existencia svoje opodstatnenie.

Vážim si, že aj v tomto ťažkom pandemickom období si pán minister našiel priestor na vecnú diskusiu.

Na obrázku môže byť jedna osoba alebo viacerí ľudia, stojaci ľudia, sediaci ľudia a interiér

Foto: MO SR
Zobraziť všetky