O PRÁVACH LGBTI KOMUNITY S MLADÝMI ĽUĎMI ZO SLOVENSKA, GRÉCKA A TURECKA

28.02.2020

Tento týždeň sa v Bratislave uskutočnila prvá konferencia medzinárodného vzdelávacieho programu Walls of Ignorance, ktorý organizuje mladý 16-ročný stredoškolák Filip Kužma. Jeho cieľom je vytvárať novú generáciu mladých aktivistov a aktivistiek v oblasti ochrany práv LGBTI komunity a upozorniť na rastúcu homofóbiu v spoločnosti. Na prvom stretnutí sa stretli mladí ľudia zo Slovenska, Turecka a Grécka.

stupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv Romana Fridriková v rámci konferencie vystúpila s príspevkom a so študentkami a študentmi živo diskutovala o situácii u nás i v zahraničí. Upozornila, že na Slovensku sú práva ľudí z LGBTI komunity neustále prehliadané – právna úprava ich rodinného a súkromného života u nás absentuje, čo je z hľadiska medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov nerešpektujúce, problematické a do budúcnosti neudržateľné. Situácia v Grécku je z pohľadu ochrany práv párov rovnakého pohlavia priaznivejšia, keďže legislatíva v tejto krajine umožňuje uzavrieť registrované partnerstvo, hoci manželstvo je tu uzákonené ako zväzok muža a ženy. Naopak, v Turecku je stav ochrany základných práv a slobôd v tejto oblasti na nižšej úrovni.

Priestor na komunikáciu a zdieľanie informácií o právach LGBTI komunity pre mladých študentov a študentky na medzinárodnej úrovni, ktorý program Walls of Ignorance poskytuje, považujem za veľmi dôležitý pre vzdelávanie a podporu v oblasti ochrany ľudských práv.

FOTO: Youth for Equality
Zobraziť všetky