O PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN SA ZAUJÍMALA DELEGÁCIA RADY EURÓPY

08.09.2021

Dnes som spolu s mojím tímom prijala v Kancelárii verejného ochrancu práv delegáciu Poradného výboru pre rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín Rady Európy. Témou stretnutia bola ochrana a dodržiavanie práv národnostných menšín na Slovensku, na ktorom sme delegácii poskytli informácie o našich zisteniach v tejto oblasti. Poukázali sme napríklad na problematiku uzatvárania celých marginalizovaných rómskych osídlení, nútených vysťahovaní, segregáciu detí vo vzdelávaní, konkrétne aj na prípad vytvárania segregovaných školských obvodov v Terni.

O naše poznatky sa výbor Rady Európy zaujíma v súvislosti s prípravou piatej monitorovacej správy, ktorej budú súčasťou, ako aj odporúčania vo vzťahu k našej krajine, ktoré by mali byť následne do najbližšieho hodnotiaceho cyklu prijaté.

Na obrázku môže byť 4 ľudia a stojaci ľudia
Zobraziť všetky