O PRÍSTUPE K VZDELANIU SOM DISKUTOVALA S RODIČMI DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

04.09.2020

Dnes som spolu s mojím tímom prijala rodičov detí so zdravotným postihnutím, ktoré čelia sťaženému prístupu k vzdelaniu. Na stretnutí som sa osobne porozprávala aj s matkou chlapca s Downovým syndrómom, ktorému nebolo umožnené študovať na strednej škole podľa jeho výberu. Ide o nedávno medializovaný prípad, na základe ktorého sme začali z vlastnej iniciatívy skúmať, či zákon nediskriminuje deti so zdravotným postihnutím v prístupe k vzdelávaciemu procesu.

Po preskúmaní problematiky navrhneme odporúčania, ktoré môžu pomôcť odstrániť tento systémový nedostatok tak, aby aj deti so zdravotným postihnutím mali adekvátne zabezpečený prístup k vzdelávaciemu procesu. V závislosti od výsledkov preskúmavania môžem podať podnet na zmenu právnej úpravy, prípadne aj návrh na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Verím, že sa podarí prispieť k zmene k lepšiemu, aby aj tieto deti mali dostatočne garantované právo na prístup k vzdelaniu.
Zobraziť všetky