O OPATRENIACH V MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA RÓMOV

08.04.2020

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pri tejto príležitosti som poskytla stanovisko k opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID-19 v marginalizovaných komunitách pre reláciu Klub komunálnej politiky na Rádiu Regina Východ.

Všetky opatrenia je potrebné realizovať tak, aby bolo do základných práv a slobôd zasahované v čo najmenšej miere a aby sa pri ich realizácii zaobchádzalo rovnako so všetkými, ktorí sú v rovnakej alebo podobnej situácii.

Jedným z najdôležitejších prostriedkov ochrany je testovanie. Izolácia a karanténa všetkých nakazených a potencionálne nakazených ľudí je kľúčová pre zabránenie ďalšieho šírenia choroby. Prítomnosť silových zložiek v marginalizovaných komunitách nepovažujem za najšťastnejšie riešenie, v súčasnosti je však najdôležitejšie, aby testovanie prebehlo čo najrýchlejšie a aby bolo realizované v čo najväčšom rozsahu. Privítala by som, aby prítomní vojaci počas neho neboli ozbrojení a aby sa tak aj preventívne eliminovali pochybnosti o úmysle demonštrovať moc.

Ešte minulý týždeň som sa obrátila na krízový štáb s požiadavkou, aby sa v prípade preukázanej nákazy v niektorej z rómskych osád využíval proporcionálny prístup pred prípadnou paušálnou izoláciou celých rómskych (už aj tak často segregovaných) osídlení. Zároveň som požiadala, aby bol zabezpečený dostatok ochranných pomôcok pre terénnych pracovníkov a pracovníčky, aby mohli obyvateľom týchto oblastí sprostredkovať informácie o ochrane a prevencii pred šírením nákazy.

Verím, že keď sa nám podarí vysporiadať sa s pandémiou, budeme mať priestor na konštruktívne prehodnotenie súčasných opatrení a procesov do budúcnosti.

Klub komunálnej politiky na Rádiu Regina Východ si môžete vypučuť TU.
Zobraziť všetky