O OCHRANE ZÁKLADNÝCH PRÁV S GENERÁLNYM PROKURÁTOROM

29.03.2021

Dnes som sa prvýkrát stretla s generálnym prokurátorom pánom Marošom Žilinkom. Na stretnutí sme diskutovali o pandemickej situácii, opatreniach prijímaných na jej zvládanie a zásahoch do základných práv a slobôd.

Hovorili sme tiež o podaniach, s ktorými sme sa obaja obrátili na Ústavný súd. V mojom prípade išlo o podania, v ktorých som poukazovala na rozpínanie právomocí ÚVZ a ministerstva zdravotníctva či na problematiku povinnej štátnej karantény a uhrádzanie faktúr za jej absolvovanie.

Na stretnutí sme sa dotkli aj témy uzatvárania marginalizovaných rómskych komunít, keďže sme vo februári oslovili generálneho prokurátora so žiadosťou o posúdenie tejto veci z hľadiska možného využitia jeho oprávnení konať.

Záverom stretnutia sme sa zhodli na dôležitosti ochrany základných práv a slobôd aj počas krízových situácií akou jednoznačne je aj aktuálna pandémia.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky