O OBMEDZENÍ PRECHODU HRANÍC AJ O POVINNEJ ŠTÁTNEJ KARANTÉNE BUDEM OSOBNE DISKUTOVAŤ S MINISTROM VNÚTRA

06.05.2020

Obrátilo sa na mňa viacero občanov a občianok s problémami týkajúcimi sa režimu vstupu cudzincov na územie SR, prípadne nevpustenia ich blízkych osôb či nejasnosťami v tomto postupe.

Minulý týždeň som sa preto obrátila na ministra vnútra ako predsedu ústredného krízového štábu. Upozornila som ho, že je problematické, ak opatrenia v tak podstatnej veci ako je obmedzenie prechodu hraníc, nie sú verejne sprístupnené v ich presnom znení. Napriek tomu, že je možné informácie nájsť na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí, je vhodné do budúcna zabezpečiť, aby si občania aj cudzinci vedeli jednoducho dohľadať originálny prameň, z ktorého prijaté opatrenia vychádzajú.

Takýto stav je nevyhovujúci nielen prakticky, ale aj právne, keďže môže dochádzať k porušovaniu právnej istoty osôb, ktoré by mali mať možnosť prístupu k informáciám o konkrétnej právnej úprave, na základe ktorej im nie je dovolené prekročiť hranicu, a to v jej originálnom a presnom znení.

V nadväznosti na dnešnú reakciu ministra vnútra som prijala pozvanie na osobné stretnutie, na ktorom budem apelovať na to, že aj v tejto náročnej situácii je potrebné prijímať riešenia, ktorých realizácia bude rešpektovať základné práva a slobody všetkých osôb.

Viac v článku Denníka N.
Zobraziť všetky