O NEDORIEŠENÉ NEZÁKONNÉ STERILIZÁCIE NA SLOVENSKU SA ZAUJÍMA NEMECKÁ TELEVÍZIA

03.01.2019

S redaktorkou nemeckej verejnoprávnej televízie ARD som sa rozprávala o protiprávnych sterilizáciách rómskych žien, ktoré na Slovensku ešte stále nie sú doriešené. Opakovane nás za to kritizujú medzinárodné organizácie, najnovšie výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie. Vo svojich záverečných zisteniach z januára 2018 nás urguje, aby sme zabezpečili prístup k účinným prostriedkom nápravy a adekvátnemu odškodneniu pre rómske ženy, na ktorých bola vykonaná sterilizácia bez platného informovaného súhlasu. Rovnako aj potrestanie páchateľov týchto činov a efektívne uplatňovanie právnych noriem a pravidiel týkajúcich sa informovaného súhlasu v prípadoch sterilizácie.

V reportáži, ktorá bude mať premiéru 13. januára v Europamagazíne v televízii ARD, sa dozviete viac aj o návrhu riešenia, ktoré spočíva v zriadení nezávislej komisie preskúmavajúcej nezákonné sterilizácie.
Zobraziť všetky