OČKOVANIE JE NAŠA NÁDEJ

28.12.2020

Som veľmi rada, že na konci tohto náročného roka máme možnosť začať s účinným opatrením v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Očkovanie predstavuje nádej na zastavenie šírenia koronavírusu i záchranu mnohých životov.

Som presvedčená, že vakcína prináša pre celý svet dobré správy. Ukazuje nám cestu, ako sa dostať z alarmujúcej situácie extrémne zaťažujúcej zdravotníctvo, otvoriť vzdelávací proces, či pomôcť ekonomike. Vďaka vakcíne sa čoskoro budeme môcť bez obáv stretávať so svojimi blízkymi, s ktorými sme osobné stretnutia na dlhý čas odkladali.

Rok 2020 nás postavil do úplne novej, nepoznanej situácie. Mali sme obavy a strach, ako zvládneme pandémiu a vnímam, že aj teraz sa objavujú pochybnosti o očkovaní. Podľa odporúčaní vedcov a vedkýň však ide o bezpečnú očkovaciu látku, ktorá prešla rovnakým testovacím procesom ako akákoľvek iná látka, len bol vzhľadom na akútnosť situácie odbyrokratizovaný, a tým pádom zrýchlený.
Verím, že čoskoro sa nám spoločne podarí stabilizovať situáciu.

Zároveň verím, že pre nás tento rok znamená aj určité precitnutie a uvedomenie si problémov, ktorým dlhodobo čelíme a s ktorými sa pre zvládnutie podobných situácií v budúcnosti budeme musieť popasovať, či už je to stav zdravotníctva, dlhodobo zanedbávaná segregácia vo vzdelávaní, ale aj klimatická kríza a ďalšie.

Na obrázku môže byť: 1 osoba
Zobraziť všetky