O FUNGOVANÍ CUDZINECKEJ POLÍCIE KOMUNIKUJEME AJ S POLICAJNÝM PREZÍDIOM

10.09.2020

Ako sme už niekoľkokrát informovali, tento rok sme ukončili prieskum zameraný na vybavovanie žiadostí na všetkých oddeleniach cudzineckej polície na Slovensku. O našich zisteniach som informovala dotknuté orgány ako aj policajné prezídium, ešte pod vedením bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.

Z našej komunikácie vyplýva, že Policajné prezídium sa stotožňuje s názorom ÚHCP o jazykovej vybavenosti na oddeleniach. Je podľa neho v záujme integrácie cudzincov a cudziniek ovládať jazyk krajiny, do ktorej vstupujú, a preto riešenie problému nemá byť presunuté len na stranu cudzineckej polície. Zároveň uviedlo, že si uvedomuje aj nedostatky ovládania anglického jazyka na strane príslušníkov a príslušníčok cudzineckej polície a v budúcnosti plánuje pokračovať v ich jazykovom vzdelávaní. V tejto súvislosti znova akcentujem, že jazyková znalosť je štandardom, ktorý sa od Slovenskej republiky ako moderného členského štátu Európskej únie očakáva.

Treba povedať, že na niektoré naše odporúčania sa v praxi reflektovalo. Ide najmä o odstupovanie žiadostí či vytvorenie nových pracovných miest pre civilných zamestnancov a zamestnankyne na posilnenie vybavovania žiadostí cudzincov a cudziniek. K 1. júlu došlo k vytvoreniu 40 pracovných pozícií pre civilných zamestnancov a zamestnankyne, z čoho 38 pozícií je už aktuálne obsadených, a to hlavne na najvyťaženejších OCP PZ v regióne západného Slovenska.

Keďže je potrebné naďalej pracovať na zlepšovaní fungovania cudzineckej polície, v komunikácii o výsledkoch prieskumu a odporúčaniach plánujem pokračovať aj s novým policajným prezidentom.

Viac v tlačovej správe.
Zobraziť všetky