O DEMOKRATICKÝCH HODNOTÁCH JE DÔLEŽITÉ VZDELÁVAŤ BUDÚCE GENERÁCIE

04.07.2020

Som rada, že som sa včera mohla zúčastniť na programe letnej školy demokracie, ktorý predstavuje proces zasadnutí výborov Rady Európy. Prostredníctvom simulovaných rokovaní a za pomoci učiteľskej platformy a expertných skupín ponúka stredoškolákom a stredoškoláčkam možnosť zostaviť svoje rezolúcie týkajúce sa posilnenia právneho štátu, demokracie, ľudských práv a práv menšín.

V rámci simulovaného výboru zameraného na demokraciu a fungovanie právneho štátu som vystúpila spolu s ministerkou spravodlivosti pani Máriou Kolíkovou a našou spoločnou témou bola reforma súdnictva a prokuratúry.

Som presvedčená, že aj vďaka takýmto aktivitám môžeme zlepšovať informovanosť mladých ľudí o justícii a zvyšovať povedomie o právnom štáte.

Ďakujem organizačnému tímu za pozvanie. Verím, že projekt bude aj naďalej poskytovať študentom a študentkám možnosť vzdelávať sa o demokratických princípoch postavených na rešpekte k ľudským právam, právam menšín či interkultúrnom porozumení.
Zobraziť všetky