NOVÁ TEHOTENSKÁ DÁVKA PRINÁŠA ĎALŠIE ZNEVÝHODNENIE POLICAJTIEK, HASIČIEK ČI VOJAČIEK

04.01.2021

Vítam, že prezidentka SR Zuzana Čaputová spolu s podpísaním novely zákona o sociálnom poistení požiadala o odstránenie nerovností pri poskytovaní tehotenskej dávky pre policajtky, hasičky, príslušníčky ZVJS i vojačky. Podľa novej právnej úpravy by táto skupina žien totiž mala nárok na dávku len v nižšej sume v porovnaní s inými ženami.


Vo veci som sa 7. decembra 2020 listom obrátila na pani prezidentku, ktorá moju požiadavku reflektovala a adresovala ju ministerstvu vnútra a ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyzvala ich na odstránenie diskriminačnej úpravy a ak sporná úprava ostane v zákone, obráti sa na Ústavný súd. V takomto prípade rovnako zvážim možnosť požiadať Ústavný súd o posúdenie ústavnosti novely.

Problémom navrhovanej právnej úpravy je, že tehotenské pre policajtky a ďalšie dotknuté ženy má byť v nižšej sume, ako bude patriť ostatným zamestnankyniam. Dokonca v nižšej sume, ako bude minimálne tehotenské podľa zákona o sociálnom poistení. Nastavený spôsob výpočtu tehotenského pritom pravdepodobne spôsobí prehlbovanie vzniknutých rozdielov v budúcnosti. Prijatá právna úprava v istom zmysle zhoršila už pretrvávajúce znevýhodnenie policajtiek v materstve, ktoré sa prejavuje v podstatne nižšej sume dávky materského po narodení dieťaťa v porovnaní s inými rovnako zarábajúcimi zamestnankyňami.

Teší ma, že pani prezidentka poukázala na znevýhodňujúcu právnu úpravu. Som presvedčená, že bude potrebné urobiť kroky na odstránenie diskriminácie. Tehotenstvo a materstvo dotknutej skupiny by nemalo byť z pohľadu štátu menejcennejšie ako tehotenstvo a materstvo iných žien.

Viac v tlačovej správe.

Na obrázku môže byť: text




Zobraziť všetky