Nezákonná policajná prax

21.08.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová spolu s právnikmi kancelárie počas septembra a októbra 2014 preskúmavala cely policajného zaistenia na Slovensku. Výsledky prieskumu prezentovala 21. augusta spolu s gestorkou témy Katarínou Čulíkovou na tlačovej konferencii pre novinárov.


Najzávažnejším zistením prieskumu je existencia priestorov na policajných staniciach určených na obmedzovanie osobnej slobody osôb, ktoré nepozná žiaden zákon a teda ide o nezákonné priestory. Podľa svojej úvahy a potreby do nich polícia dočasne umiestňuje predvedené fyzické osoby na čas, ktorý si sama určí, a bez vystavenia dokumentácie. Tieto priestory majú často formu „klietky“ a v niektorých sa nachádzajú oká alebo držadlá slúžiace na pripútanie osoby. Takýto postup zasahuje do viacerých základných práv a to na osobnú slobodu, nedotknuteľnosť osoby, ochranu súkromia a zachovanie ľudskej dôstojnosti.


Prezidentovi Policajného zboru Tiborovi Gašparovi verejná ochrankyňa práv navrhla opatrenia a to najmä okamžité zrušenie nelegálnych priestorov. Keďže prezídium a ani minister vnútra opatrenia neprijali a tieto zistenia sú mimoriadne závažného charakteru, verejná ochrankyňa práv sa po prvý raz v histórii verejného ochrancu práv obrátila na Národnú radu Slovenskej republiky.FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv

Na fotografii verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová a gestorka prieskumnej skupiny Katarína Čulíková.


Tlačová konferencia verejnej ochrankyne práv k Nezákonnej policajnej praxi.


NNezákonné priestory v rôznych mestách Slovenskej republiky:


FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv


Zobraziť všetky