NEZABÚDAJME NA RÓMSKY HOLOKAUST, VŠÍMAJME SI A POSTAVME SA PREDSUDKOM O MENŠINÁCH

01.08.2021

Dnes sme si pripomenuli, že v noci z druhého na tretí august v roku 1944 bolo v Auschwitz – Birkenau zavraždených takmer tritisíc mužov, žien a detí rómskej národnosti. Druhý august je preto pamätným dňom holokaustu Rómov, s ktorým sa spájajú neľudské činy voči rómskej menšine, ktorá sa v období II. svetovej vojny spolu s ďalšími skupinami stala prenasledovanou a vyhladzovanou.

Odsúvanie rómskej aj iných menšín na okraj spoločnosti a ich likvidácia boli počas II. svetovej vojny realitou. Nevinní ľudia, ktorí sa odlišovali národnosťou, etnickou príslušnosťou či vierovyznaním, sa stali prenasledovanými, perzekvovanými, väznenými a mnohí napokon aj zbavenými života. Ich ľudské práva boli prehliadané, potláčané a porušované tým najzávažnejším a najradikálnejším spôsobom.

Čím viac sa vzďaľujeme v čase od II. svetovej vojny, tým menej máme možností na autentický dotyk so svedectvami preživších. Ich svedectvá však budú prežívať, ak si ich budeme pripomínať prostredníctvom pamätných dní, prameňov, dokumentárnych filmov či napríklad úryvkom z divadelnej hry o väzňovi, ktorý prišiel o život v koncentračnom tábore. Tento silný príbeh o mužovi, ktorý mal svoj život, svojich príbuzných, rodičov, blízkych a v dôsledku genocídy prišiel o všetko, bol súčasťou dnešného podujatia.

Ak dovolíme, aby sa tragické udalosti z minulosti aj cez príbehy dotkli našich sŕdc a rozochveli nás, potom máme možnosť poučiť sa a vnímať aj javy, ktoré sa odohrávajú okolo nás i v súčasnosti.

Všímajme si a postavme sa proti nenávistným prejavom, diskriminácii či segregácii menšín. Ako verejná ochrankyňa práv vnímam, že v spoločnosti sa tieto negatívne javy stále objavujú, či už ide napríklad o policajnú raziu v Moldave nad Bodvou, dlhodobú segregáciu vo vzdelávaní, slabý prístup k pitnej vode, nezákonné sterilizácie prevažne rómskych žien a podobne.

Je na nás, aby sme sa k problémom postavili čelom, bez predsudkov a napĺňali posolstvo Všeobecnej deklarácie ľudských práv i našej ústavy, a síce, že všetci sú slobodní a rovní v dôstojnosti i právach.
Záleží na nás, či tieto hodnoty budú uplatňované v našej spoločnosti, nenechávajme sa zmiasť predsudkami a stereotypnými predstavami o menšinách.

Ma bisteren!

Na obrázku môže byť 3 ľudia, stojaci ľudia, socha, vonku a monument
Zobraziť všetky