NEZABÚDAJME NA ODKAZ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

29.08.2020

Dnes som v Banskej Bystrici položila veniec, aby som symbolicky poďakovala a uctila si pamiatku a odkaz Slovenského národného povstania. Presne pred 76 rokmi sa naši predkovia dokázali spojiť proti fašistickej ideológii a postaviť sa za slobodu krajiny. Za to im patrí naša úcta a rešpekt.
Slovenské národné povstanie reprezentuje z ľudskoprávneho hľadiska silný historický moment. Tento moment má byť pre nás symbolom toho, že sloboda nebola a nie je samozrejmosťou a obmedzovanie práv môže napokon viesť k ich závažnému porušovaniu až úplnému prehliadaniu. Preto nesmieme rezignovať na dodržiavanie práv, musíme chrániť demokratické hodnoty a princípy právneho štátu.

Obozretnosť a občianska angažovanosť je aktuálna neustále, obzvlášť vo vypätých a mimoriadnych situáciách. Zbystriť pozornosť by sme mali taktiež, ak zaregistrujeme extrémistické prejavy či dehonestujúce vyjadrenia, ktoré do vyspelej demokratickej spoločnosti nepatria.
Chráňme naše hodnoty a nezabúdajme na odkaz Slovenského národného povstania.
Zobraziť všetky