NEZÁKONNÉ STERILIZÁCIE UBLÍŽILI TELU I DUŠI

24.01.2020

Pred 17-timi rokmi vydala organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva / Center for Civil and Human Rights správu Telo i duša, v ktorej zdokumentovala prípady nezákonných sterilizácií rómskych žien. Prečítať si ju môžete tu: https://cutt.ly/DrQ3qtM

Problematika na Slovensku nebola dodnes dostatočne riešená. Štát odmieta prevziať plnú zodpovednosť za tak závažné zásahy do základných práv a slobôd, akými je niekoľkoročná prax nezákonných sterilizácií prevažne rómskych žien. Na potrebu zaoberať sa problémom som upozornila ešte v roku 2018. Minulý rok som sa opakovane obracala na Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny so žiadosťou o prerokovanie nastolenej témy a využitie práva predložiť návrh osobitnej právnej úpravy. Výbor však na náš list dodnes nezareagoval.

Pre porovnanie, problematika odškodnenia obetí protiprávne sterilizovaných osôb v súčasnosti rezonuje aj v Českej republike. Na rozdiel od Slovenska však vyvíja snahy vysporiadať sa s touto závažnou otázkou a už v roku 2009 sa vtedajší vládny kabinet za protiprávne sterilizácie ospravedlnil. Okrem toho bol aktuálne v parlamente predložený návrh zákona o poskytnutí jednorazovej peňažnej čiastky protiprávne sterilizovaným osobám. Verím, že v budúcnosti pristúpi k snahe o nápravu aj Slovenská republika.
Zobraziť všetky