NESTRÁCAJME ČAS!

05.12.2018

Právo na priaznivé životné prostredie patrí medzi naše základné práva a slobody. Je smutným faktom, že je ohrozené klimatickou krízou, ktorá zásadne ovplyvňuje našu budúcnosť. Ak nezačneme ihneď hľadať riešenia na zmiernenie a spomalenie krízy, o niekoľko rokov už môže byť neskoro.

Podporila som preto výzvu odbornej a kultúrnej obce ku klimatickej kríze smerom k vláde SR, médiám aj verejnosti. Iniciatíva reaguje na klimatickú konferenciu COP24, ktorá sa začala v decembri 2018 v Katoviciach v Poľsku s účasťou viac ako 200 krajín sveta ako aj na stanovisko vedeckej obce z októbra 2018.

Ako sa uvádza vo výzve, situácia je alarmujúca: „varovanie Medzivládneho panelu OSN pre klimatickú zmenu znie jasne: Máme len dvanásť rokov na transformáciu spoločnosti a odklon od fosílnych palív, aby sme globálne otepľovanie udržali na hranici 1,5 stupňa Celzia. Inak nezabránime najhorším následkom. Znamená to, že záväzky Parížskej dohody z roku 2015 už nebudú stačiť. Kolaps je v plnom prúde: úbytok lesov, suchá, požiare, záplavy, závažné znečistenie vody, pôdy a ovzdušia, masové vymieranie živočíšnych druhov, nárast hladiny oceánov, čoraz extrémnejšie výkyvy počasia. Ak nezačneme konať ihneď, za jedno desaťročie sa Zem i naša krajina môžu zmeniť na nepoznanie. Čaká nás kríza energetických a potravinových zdrojov, nárast masovej migrácie či šírenie epidémií. V tejto situácii nebude optimálne fungovať ani ekonomika.“

Ak vám záleží na životnom prostredí, môžete výzvu podporiť aj vy: www.nestracajmecas.sk
Zobraziť všetky