NESPRÁVNE ZARAĎOVANIE DETÍ DO ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL ZNIŽUJE ICH ŠANCE VYMANIŤ SA Z GENERAČNEJ CHUDOBY

06.08.2021

Pre agentúru SITA som odpovedala na niekoľko otázok týkajúcich sa nesprávneho zaraďovania rómskych detí do špeciálneho prúdu vzdelávania. Na problematiku dlhodobo upozorňujem a zaoberala sa ňou aj moja predchodkyňa Jana Dubovcová.

Nesprávne zaraďovanie detí do špeciálnych škôl pre deti s mentálnym postihnutím je zapríčinené aj absenciou vhodných diagnostických nástrojov, ktoré by dostatočne zohľadnili sociálne, kultúrne a jazykové prostredie týchto detí. Podľa výskumov sa v špeciálnom školstve na Slovensku vzdeláva takmer štvornásobne vyšší podiel detí ako je priemer Európskej únie. Takmer každý piaty žiak alebo žiačka z prostredia marginalizovaných rómskych komunít má diagnostikované ľahké mentálne postihnutie.

Učebné osnovy pre špeciálne školy sú v porovnaní s bežnými základnými školami redukované a sú zamerané skôr na rozvoj praktických zručností. Tieto obmedzenia nepochybne znižujú možnosti na ďalšie vzdelávanie a rozvoj rómskych detí. V dôsledku nesprávne nastaveného zaraďovania detí do špeciálneho prúdu vzdelávania sa znižujú ich šance vymaniť sa v dospelosti z generačnej chudoby.

Žiaci a žiačky, ktorí už absolvovali špeciálne školy, by mali mať možnosť ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie, aby sa mohli uplatniť na trhu práce.

Viac v článku.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Nesprávne zarad'ovanie detí do špeciálnych škôl znižuje ich šance vymanit' sa z generačnej chudoby Verejná ochrankyńa práv“
Zobraziť všetky