NEDOVOĽME, ABY SPOMIENKY NA RÓMSKY HOLOKAUST VYMIZLI Z NAŠEJ PAMÄTI

02.08.2019

Dnes je Pamätný deň rómskeho holokaustu, ktorý nám pripomína 75 rokov staré hrôzy II. svetovej vojny. Až 2 900 rómskych obetí bolo vtedy deportovaných do nemeckého nacistického tábora v Auschwitz-Birkenau, kde nakoniec prišlo o život. V týchto dňoch sme im symbolicky vyjadrili úctu pri pamätníkoch v Banskej Bystrici a Dunajskej Strede.

Nedovoľme, aby spomienky na rómsky holokaust vymizli z našej pamätI. Naopak, nech nás vedú k rešpektu a solidarite s tými, ktorí sú zraniteľní. Nenechajme sa pomýliť nenávistnými prejavmi, ktoré narúšajú súdržnosť spoločnosti a ako nám minulosť ukazuje, vedú až k tragickým udalostiam. Len pochopením, toleranciou a úprimnou snahou pomôcť tým najslabším a najohrozenejším komunitám, ukážeme silu celej spoločnosti. Holokaust nie je ahistorický jav a môže sa v rôznych podobách opakovať. Ak sme však vyspelým, uvedomelým a demokraticky zmýšľajúcim spoločenstvom, nedopustíme, aby sa opäť odohral.
Zobraziť všetky