Nedajme si vziať ľudskosť

03.09.2015


NEDAJME SI VZIAŤ ĽUDSKOSŤ

 

Spoločné vyhlásenie verejnej ochrankyne práv a predsedu Výboru NR SR
 pre ľudské práva a národnostné menšiny

 

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová na dnešnom stretnutí informovala predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela o konkrétnych prípadoch porušenia základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy a o potrebe niektorých legislatívnych zmien na ich odstránenie.

Hovorili spolu aj o ľuďoch v núdzi, ktorí utekajú z krajín zasiahnutých vojnou a hladom, a zhodli sa na tomto spoločnom postoji: 

„Slovenská republika nesmie rezignovať na poskytovanie ochrany základných práv a slobôd každému človeku bez rozdielu. Sme presvedčení o tom, že naša krajina sa môže aktívnejšie zapojiť do pomoci ľuďom v núdzi, pretože má na to dostatočne vytvorené podmienky, prípadne je v jej silách si ich vytvoriť. Tento potenciál majú aj inštitúcie, aj ľudia. Mnohí ľudia ako jednotlivci už dnes na Slovensku prejavujú svoju ľudskosť, čoho dôkazom je aj Výzva k ľudskosti, ku ktorej sa týmto pripájame aj my.

Ako predstavitelia štátnych orgánov očakávame pozitívnu reakciu štátu na túto významnú občiansku iniciatívu. Očakávame, že príslušné štátne orgány sa aktívne otvoria ľuďom v núdzi a že nebudú podporovať uzavretosť, nacionalizmus, rôzne radikalizmy a relativizovať problematiku ľudských práv, ľudskej dôstojnosti v čase, kedy náš kontinent prechádza humanitárnou krízou. Dôsledky selektívnej ochrany ľudských práv vedú k strašným výsledkom, ktoré sú, žiaľ, Európanom z nedávnej histórie známe.  Nedajme si vziať ľudskosť.

Zobraziť všetky