Návšteva zástupkyne českého verejného ochráncu práv

12.08.2002

Dňa 12. 8. 2002 navštívila doc. JUDr. Kandráča, CSc. zástupkyňa českého verejného ochrancu práv pani Mgr. Anna Šabatová. Na Slovensku to bolo ich prvé stretnutie. V Českej republike sa  stretli v kancelárii prof. O. Motejla v apríli t.r.
Mgr. A. Šabatová študovala bohemistiku na  tzv "podzemnej univerzite", ktorá sa  po roku 1989 transformovala na  diaľkové štúdium Filozofickej fakulty Karlovej univerzity. Magisterské štúdium českého jazyka a literatúry dokončila v roku 1996. V roku 1977 podpísala Chartu 77 a podieľala sa na významných opozičných akciách. Pri príležitosti 50. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv prevzala 10. decembra 1998 cenu OSN za ochranu ľudských práv.
Mgr. A. Šabatová a doc. JUDr. Pavel Kandráč a vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv JUDr. Henrieta Antalová si navzájom vymenili skúsenosti v rámci svojich pôsobností v zmysle platnej legislatívy o verejnom ochrancovi práv na Slovensku a v Čechách. Taktiež sa dohodli na krátkodobých výmenných stážach odborných pracovníkov - právnikov. Ďalšie nadviazanie spolupráce sa týkalo edičnej činnosti a využívania tzv. dobrých skúseností pri novelizácii a tvorbe zákonov.
Nasledujúce stretnutie sa plánuje uskutočniť na jeseň tohto roku, avšak už aj na úrovni vedúcich odborov a ďalších odborných pracovníkov.
Zobraziť všetky