Návšteva zástupcov Úradu komisára pre ľudské práva Rady Európy

09.10.2003

Zástupcu riaditeľa Úradu komisára pre ľudské práva Rady Európy pána Marcusa Jaegera v sprievode dvoch pracovníkov Úradu pani Satu Suikarriovej a pána Ignacia Parez Caldenteya, ktorí sa  počas trojdňovej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky zameriavali na plnenie záverov obsiahnutých v „Správe o Slovenskej republike“ vypracovanej komisárom pre ľudské práva Rady Európy pánom Alvaro Gil-Roblesom, prijal dňa 23. septembra 2003 verejný ochranca práv v priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv.
V rámci diskusie, okrem otázok súvisiacich so vznikom a začiatkami fungovania Kancelárie, sa hostia zaujímali i o problematiku sterilizácie rómskych žien, prácu polície v Slovenskej republike v súvislosti s ochranou základných práv a slobôd a o podnety týkajúce sa ochrany práv mentálne handikepovaných a homosexuálne orientovaných občanov.

Zobraziť všetky