Návšteva zástupcov rakúskej ombudsmanskej inštitúcie v Kancelárii verejného ochrancu práv

02.03.2006

V dňoch 28. februára 2006 až 2. marca 2006 boli na pracovnej návšteve Kancelárie verejného ochrancu práv zástupcovia partnerskej ombudsmanskej inštitúcie z Rakúska dr. Michael Mauerer a Mag. Martina Černý. Hlavnými témami rokovaní boli podrobné informácie o postupoch pri preskúmavaní podnetov fyzických osôb a právnických osôb vo veci porušenia základných práv a slobôd, ale i ďalšie otázky činnosti verejného ochrancu práv a jeho kancelárie. V rámci návštevy sa hostia stretli i s niektorými predstaviteľmi orgánov a inštitúcií spolupracujúcich s verejným ochrancom práv a to s predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky Lászlóm Nagyom a s generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže Otom Lobodášom. Hostia ocenili získané poznatky od slovenských partnerov ako prínos i v ich ďalšej praxi. Partnerské inštitúcie sa dohodli i na ďalšej spolupráci vo forme výmenných programov.
Zobraziť všetky