Návšteva z Inštitútu pre verejnú správu z Londýna

21.02.2003

Dňa 21. februára 2003 navštívili Kanceláriu verejného ochrancu práv pani Claire Cameron a pán profesor Gavin Drewry z medzinárodného Inštitútu verejnej správy z Londýna.
Návšteva Kancelárie bola sprostredkovaná prostredníctvom pána Tomasza Anusiewicza zo slovenského zastúpenia UNDP v Bratislave.
Za Kanceláriu prijala hosťa v zastúpení Verejného ochrancu práv doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc. vedúca kancelárie pani JUDr. Henrieta Antalová.
Témou rozhovoru bola interpretácia skúseností týkajúcich sa súčinnosti Verejného ochrancu práv s orgánmi verejnej správy v Slovenskej republike. Pani Cameron ako svoju špecializáciu predstavila problematiku vzdelávania v oblasti verejnej správy, najmä samosprávy a zaujímala sa o typy podaní a spôsobu informovania občanov o možnostiach pomoci zo strany Verejného ochrancu práv.
Rokovanie sa skončilo prísľubom o odbornej i organizačnej podpore pri rozvoji ďalšej spolupráce.
Zobraziť všetky