Návšteva veľvyslaneckého radcu Spolkovej republiky Nemecko pani Magdaleny Schleeger

18.07.2003

Dňa 16. júla 2003 prijal verejný ochranca práv veľvyslaneckého radcu pani Magdalenu Schleeger – vedúcu referátu pre sociálne veci Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko. Pani Schleeger sa živo zaujímala o  dosiahnuté výsledky verejného ochrancu práv pri ochrane ľudských práv za prvý rok činnosti. Ťažiskom jej záujmu bola štruktúra podávateľov podnetov podľa veku, vzdelania, sociálneho postavenia, podľa obsahu a spôsob ich riešenia. Ďalej sa zaujímala o podnety týkajúce sa preukázanej korupcie a rómskej problematiky.
V závere ocenila činnosť verejného ochrancu práv a prisľúbila pomoc pri sprostredkovaní medzinárodných kontaktov i odborných stáží pre pracovníkov Kancelárie.
Zobraziť všetky