Návšteva vedúceho Regionálnej delegácie Medzinárodného výboru Červeného kríža (ICRC) pre Strednú Európu

23.02.2004

Dňa 25. februára 2004 prijal verejný ochranca práv v priestoroch svojej Kancelárie pána Patricka Zahnda – vedúceho Regionálnej delegácie Medzinárodného výboru Červeného kríža (ICRC) pre Strednú Európu. Témou rozhovoru bolo nadviazanie spolupráce a odborného dialógu v oblasti problematiky implementácie Medzinárodného humanitárneho práva do vnútroštátneho právneho systému.

Zobraziť všetky