Návšteva uzbeckej delegácie zástupcov ombudsmanských inštitúcií v Kancelárii verejného ochrancu práv

18.12.2006

V dňoch 14. a 15. decembra 2006 navštívila Slovenskú republiku delegácia zástupcov ombudsmanských inštitúcií z Uzbeckej republiky. Hlavným cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s úrovňou ochrany práv a slobôd na Slovensku so zameraním na postavenie verejného ochrancu práv a jeho súčinnosť s orgánmi verejnej správy. Počas návštevy sa delegácia stretla so zástupcami Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR, Generálnej prokuratúry SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, vrátane Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Leopoldov, ako aj so zástupcami samosprávy obce Veľké Dvorníky.
Zobraziť všetky