Návšteva Úradu VOP vo Varšave

06.10.2002

V dňoch 6.10.2002 - 9.10.2002 pracovníci KVOP JUDr. Henrieta Antalová (vedúca KVOP) JUDr. K. Čulíková a  Mgr. M. Šenkár navštívili Úrad poľského verejného ochrancu práv so sídlom vo Varšave. Slovenskú delegáciu prijali najvyšší predstavitelia Kancelárie poľského verejného ochrancu práv. Pán Stanislaw Trociuk - zástupca poľského ombudsmana oboznámil členov delegácie o fungovaní a pôsobnosti inštitútu ombudsmana v Poľsku. Pani Urszula Skodzinska vedúca úradu ombudsmana informovala delegáciu hlavne o organizačnej štruktúre a vecnej náplni jednotlivých odborov a oddelení úradu ombudsmana. Prospešné poznatky pre slovenskú Kanceláriu verejného ochrancu práv poskytla pani Barbara Szcesniak. Informácie sa  týkali klasifikácie a procesnej stránky vybavovania podnetov. Nemenej zaujímavé boli informácie aj o spolupráci poľského ombudsmana s takmer 1300 NGO v Poľsku. Na záver pobytu prijal pracovníkov slovenskej Kancelárie verejného ochrancu práv prof. Andrzej Zoll a jeho druhý zástupca Jerzy Swiatkiewicz. Na tomto prijatí sa zúčastnené strany dohodli o možnosti ďalšieho rozvíjania vzájomnej spolupráce.
Slovenských hostí privítala vo svojej rezidencii aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Poľsku pani Magda Vášaryová, ktorá sa v priateľskom rozhovore zmienila aj o súčasnej hospodárskej a sociálnej situácii v Poľskej republike.
Zobraziť všetky