Navsteva predstavitelov O.E.C.D.

22.05.2003


Predstavitelia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj páni Francisco Cardona a Henrich Traumueller - poradcovia pre oblasť verejnej správy Programu Sigma dňa 20. mája 2003 v sprievode pracovníčky Úradu pre štátnu službu pani Mackovičovej navštívili verejného ochrancu práv.
Svoju pozornosť zamerali predovšetkým na otázky dotýkajúce sa :
a) vzťahu občana k verejnej správe
b) problematiku správneho súdnictva
c) pôsobnosti verejného ochrancu práv
d) doterajších skúseností verejného ochrancu práv ohľadne riešenia podnetov fyzických a právnických osôb
e) ďalšieho vzdelávania pracovníkov verejnej správy
Zobraziť všetky