Návšteva predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov

24.03.2003

Dňa 24. marca 2003 sa uskutočnilo rokovanie medzi verejným ochrancom práv a delegáciou Konfederácie odborových zväzov v Slovenskej republike na čele s jej prezidentom Ivanom Saktorom. Účelom návštevy bolo oficiálne nadviazanie spolupráce a stanovenie si spoločných úloh pre pôsobenie v podmienkach Slovenskej republiky.
Strany sa dohodli, že uzavrú dohodu o vzájomnej spolupráci, na základe ktorej sa v budúcnosti bude realizovať viacero spoločných aktivít na úseku ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky