Návšteva predstaviteľov antikorupčného programu

25.06.2003

Dňa 23. júna 2003 verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. opätovne prijal v priestoroch Kancelárie predstaviteľov antikorupčného programu EÚ zo Španielska – pána Alejandra Luzóna (prokurátora v  Úrade špeciálneho prokurátora) a pána Luisa Lópeza (prokurátora na Najvyššom súde v Španielskom kráľovstve), ktorí po prvýkrát navštívili Kanceláriu verejného ochrancu práv v marci tohto roku.
Hostia sa zaujímali o  oblasť problémov, s ktorými sa verejný ochranca práv v rámci riešenia podnetov najčastejšie stretáva. Predmetom rozhovoru bola aj problematika korupcie a práca súdov po zavedení súdneho manažmentu, tak ako ju vnímajú občania obracajúci sa na verejného ochrancu práv.
Veľký záujem prejavili o problematiku väzby a výkonu trestu odňatia slobody.
Zobraziť všetky