Návšteva predstaviteľov antikorupčného programu zo Španielska

19.03.2003

Dňa 19. marca 2003 sa verejných ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. stretol s pani Rosario Guedea a pánom Luisom Fernandezom predstaviteľmi antikorupčného programu zo Španielska na pracovnom rokovaní.
Predmetom rokovania bola výmena názorov na problém korupcie v podmienkach výkonu väzby, ako aj problematika väzenstva ako aj otázky socializácie a resocializácie odsúdených.
Názory oboch strán v mnohých smeroch boli zhodné a zdôraznili záväznosť a nevyhnutnosť riešenia problémov, ktoré sa vo vyššie spomenutých oblastiach vyskytujú.
Zobraziť všetky