Návšteva pracovníkov Veľvyslanectva Spojených Štátov Amerických

04.02.2003

Dňa 4. februára 2003 Kanceláriu Verejného ochrancu práv navštívili pracovníčky politicko-ekonomickej sekcie Veľvyslanectva Spojených Štátov Amerických pani Kathy McEnany a pani PhDr. Eva Salnerová.
Cieľom ich návštevy bolo získať dostupné informácie týkajúce sa systému ochrany ľudských práv prostredníctvom inštitútu Verejného ochrancu práv, ktoré by využili v záverečnej správe pojednávajúcej o dodržiavaní ľudských práv v Slovenskej republike.
Verejný ochranca práv podrobne priblížil rozsah kompetencii inštitútu podľa právnej úpravy v Ústave SR a v zákone o Verejnom ochrancovi práv, ako aj doterajšie praktické skúsenosti s prijímaním a vybavovaním podnetov.
V rámci riešenej problematiky sa  hostia zaujímali o prípady týkajúce sa postavenia, resp. diskriminácie menšín v Slovenskej republike. Verejný ochranca práv konštatoval, že tento druh podnetov sa vyskytuje veľmi zriedka. Častejšie sa však stretáva napríklad s otázkami reštitučných nárokov a rôznych majetko-právnych vzťahov.
Ďalšie otázky sa týkali prípadnej zákonodarnej iniciatívy Verejného ochrancu práv a spolupráce s Výborom pre ľudské práva NR SR.
Zobraziť všetky