Návšteva pani Hanne Severinsen - podpredsedníčky Výboru pre plnenie povinností a záväzkov členských krajín Rady Európy Parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Kancelárii verejného ochrancu práv

22.09.2005

Dňa 22. septembra 2005 prijal verejný ochranca práv podpredsedníčku Výboru pre plnenie povinností a záväzkov členských krajín Rady Európy Parlamentného zhromaždenia Rady Európy pani Hanne Severinsen, ktorá bola na pracovnej návšteve Slovenskej republiky. Verejný ochranca práv v úvode oboznámil hostí s históriou vzniku inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, so zákonnou úpravou jeho postavenia, pôsobnosti a kompetencií. Bližšie priblížil oblasti, ktoré sú najčastejším predmetom podnetov fyzických osôb a právnických osôb ako aj prípady, ktoré boli preskúmavané z jeho vlastnej iniciatívy.

Na otázky hostí verejný ochranca práv prezentoval skúsenosti zo spolupráce s orgánmi verejnej správy a zvlášť ocenil spoluprácu s Národnou radou Slovenskej republiky. Informoval aj o efektivite pôsobenia inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, o pôsobení v regiónoch Slovenska, osobitne sa venoval poznatkom súvisiacim s rómskou problematikou, vo vzťahu k vzdelávaniu, údajným sterilizáciám, nazerania do zdravotnej dokumentácie. Ústretovosť Kancelárie verejného ochrancu práv k menšinám žijúcim na území Slovenskej republiky prezentoval i na vydaní materiálov o verejnom ochrancovi práv v jazykoch národnostných menšín, vrátane rómskej.

Hostia sa zaujímali i o personálne obsadenie a rozpočet kancelárie. Delegácia ocenila pozitívne informácie o verejnom ochrancovi práv od mimovládnych organizácií, ktoré počas pobytu získala.
Zobraziť všetky