Návšteva pána Patrika Zahnda, vedúceho Regionálnej delegácie Medzinárodného výboru Červeného kríža pre Strednú Európu v Kancelárii verejného ochrancu práv

28.10.2005

Dňa 28. októbra 2005 navštívil Kanceláriu verejného ochrancu práv vedúci Regionálnej delegácie Medzinárodného výboru Červeného kríža pre Strednú Európu pán Patrik Zahnd. Témou stretnutia bolo nadviazanie na predchádzajúce rokovania z februára 2004 ohľadom možností spolupráce a odborného dialógu v oblasti problematiky implementácie Medzinárodného humanitárneho práva do vnútroštátneho právneho systému. Verejný ochranca práv informoval o aktivitách Kancelárie verejného ochrancu práv v oblasti vzdelávania, realizácii stážových pobytov študentov práva v kancelárii, snahe o približovanie činnosti verejného ochrancu práv širokej verejnosti formou stretnutí s občanmi i zabezpečením prekladov informačných materiálov a formulárov na podanie podnetu do jazykov národnostných menšín. Stretnutie vyústilo do vzájomnej dohody zabezpečenia spoluúčasti Kancelárie verejného ochrancu práv na Programe vzdelávania humanitárneho práva ako aj pri dalších podujatiach.
Zobraziť všetky