Návšteva pána McGregora

17.01.2003

Dňa 17. januára 2003 navštívil Kanceláriu verejného ochrancu práv pán McGregor zo Strediska pre štúdie o Ombudsmanovi, Univerzity v Reading – Veľká Británia.
Návšteva Kancelárie bola sprostredkovaná prostredníctvom pána Tomasza Anusiewicza zo slovenského zastúpenia UNDP v Bratislave.
Za Kanceláriu prijala hosťa v zastúpení Verejného ochrancu práv doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc. vedúca kancelárie pani JUDr. Antalová.
Témou vzájomného rozhovoru bola výmena skúseností týkajúcich sa práce Verejného ochrancu práv s podnetmi občanov. Pán McGregor ako svoju špecializáciu predstavil problematiku verejnej správy, najmä samosprávy a zaujímal sa o typy podaní a spôsobu informovania občanov o možnostiach pomoci zo strany Verejného ochrancu práv.
Rokovanie sa skončilo prísľubom o odbornej i organizačnej podpore pri rozvoji ďalšej spolupráce.
Zobraziť všetky