Návšteva p. Lászla Nagy u verejného ochráncu práv p. Kandráča

30.05.2002

Predseda výboru pre ľudské práva a národnosti NR SR pán Lászlo Nagy a poslanci výboru pán Tóth a pán Prokop navštívili dočasné sídlo verejného ochrancu práv. Predmetom stretnutia bolo oboznámenie sa poslancov s činnosťou Kancelárie verejného ochrancu práv. Vo vecnej rovine sa diskutovalo o problémoch postavenia rómskej menšiny na Slovensku. Na stretnutí sa dohodla aj spolupráca KVOP s výborom pre ľudské práva a národnosti NR SR. Predseda výboru pán L. Nagy sa zaujímal aj o problematiku podnetov s ktorými sa občania obracajú na verejného ochrancu práv. Poslanci výboru sľúbili p. P. Kandráčovi plnú podporu pri hľadaní vhodných priestorov pre Kanceláriu VOP.
Zobraziť všetky