Návšteva koordinátora projektu Aktivisti a obhajcovia práv zdravotne postihnutých Pierra Baussanda v Kancelárii verejného ochrancu práv

07.10.2005

Dňa 7. októbra 2005 navštívil Kanceláriu verejného ochrancu práv Pierre Nicolas Baussand z Európskeho fóra zdravotne postihnutých s Luciou Antalecovou, zástupkyňou Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci plánovaného medzinárodného projektu "Aktivisti a obhajcovia práv zdravotne postihnutých". Podľa slov koordinátora projektu Pierra Baussanda cieľom projektu je vytvoriť prostredie, v ktorom by legislatíva založená na právach zdravotne postihnutých mala reálny vplyv na eliminovanie diskriminácie, ktorej čelia ľudia so zdravotným postihnutím v ich každodennom živote. Zástupcovia Kancelárie verejného ochrancu práv oboznámili hostí s pôsobnosťou verejného ochrancu práv ako aj s praktickými skúsenosťami z vybavovania podnetov, týkajúcich sa ochrany základných práv a slobôd zdravotne postihnutých občanov.
Súčasne bola predbežne prerokovaná ďalšia možná spolupráca pri medializácii problematiky ochrany práv osôb zdravotne postihnutých ako aj pri samotnej realizácii projektu formou účasti zástupcov kancelárie na Národnom výcvikovom seminári o právach zdravotne postihnutých, ktorý sa bude konať na Slovensku v dňoch 15. - 16. mája 2006.
Zobraziť všetky