Návšteva expertov z EÚ

27.03.2003

Dňa 27. marca 2003 verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. prijal v priestoroch Kancelárie predstaviteľov antikorupčného programu EÚ zo Španielska – pána Alejandra Luzóna, ktorý pôsobí ako prokurátor v  Úrade špeciálneho prokurátora a pána Luisa Lópeza, ktorý pôsobí ako prokurátor na Najvyššom súde v Španielskom kráľovstve.
Hostia sa zaujímali o spôsob podávania a vybavovania podnetov v Kancelárii verejného ochrancu práv, o spoluprácu s inštitúciami voči ktorým podania smerujú a prípadné poznatky týkajúce sa fenoménu korupcie, ktoré verejný ochranca práv získal z podaných podnetov.
V závere návštevy si hostia prezreli priestory Kancelárie verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky