Návšteva Claudie Mahler z Potsdamskej univerzity v Kancelárii verejného ochrancu práv

24.06.2005

Dňa 24. júna 2005 navštívila Kanceláriu verejného ochrancu práv p. Claudia Mahler, z Medzinárodného centra pre ľudské práva z Univerzity Potsdam. Jej návšteva Slovenskej republiky súvisela s realizáciou výskumného projektu „Teaching Human Rights in Europe“, ktorý sa zameriava na rôzne formy vzdelávania o ľudských právach v šiestich európskych krajinách v období rokov 1995-2004. V rámci Slovenska sa výskum zameral najmä na právny systém, postavenie menšín, uplatňovanie náboženskej slobody, školský systém a členstvo v medzinárodných organizáciách.
Zobraziť všetky