Návšteva českej Kancelárie verejného ochrancu práv v Brne

18.09.2002

Dňa 18.9.2002 navštívila JUDr. Henrieta Antalová vedúca Kancelárie verejného ochrancu práv s ďalšími pracovníkmi kancelárie sídlo českej Kancelárie verejného ochrancu práv v Brne. Návšteva sa uskutočnila na základe dohodnutej spolupráce v rámci výmeny skúseností a súčinnosti na niektorých spoločných aktivitách. Spoločné rokovanie bolo orientované na výmenu informácií z oblasti organizačno-technického zabezpečenia chodu kancelárií, ale taktiež aj z problematiky týkajúcej sa vybavovania podnetov z procesného hľadiska.
Zobraziť všetky