Návšteva českého Verejného ochrancu práv

19.02.2003

Verejný ochranca práv pán Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. dňa 19. februára 2003 prijal trojčlennú delegáciu predstaviteľov Kancelárie verejného ochrancu práv Českej republiky pod vedením Verejného ochrancu práv JUDr. Otakara Motejla, ktorá pricestovala na jeho pozvanie. Jedným z bodov programu bolo aj oboznámenie sa s činnosťou Verejného ochrancu práv na Slovensku, ďalej to bola najmä vzájomná výmena skúseností a hľadanie možností vzájomnej spolupráce.
Zobraziť všetky