NAVRHLA SOM KANDIDÁTOV A KANDIDÁTKY NA ÚSTAVNÝCH SUDCOV A SUDKYNE

07.01.2019

Po prvýkrát som využila oprávnenie navrhovať kandidátov a kandidátky na ústavných sudcov a sudkyne. Do parlamentu som dnes predložila štyri mená: Eva Kováčechová, Peter Kresák, Ján Šikuta a Ján Štiavnický.

Kompetenciu podávať návrhy na voľbu kandidátov a kandidátok na sudcov a sudkyne Ústavného súdu som získala v novembri minulého roka. K tomuto novému oprávneniu som pristúpila s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Keďže Ústavný súd je posledným garantom spravodlivosti pre všetkých občanov, považovala som za absolútne prirodzené zapojiť do procesu výberu kandidátov a kandidátok na sudcov a sudkyne Ústavného súdu aj občiansku spoločnosť prostredníctvom mimovládnych organizácií a združení. Do procesu výberu som zapojila aj organizácie, s ktorými som komunikovala pri hľadaní osobností. Výsledkom spolupráce sú traja kandidáti a jedna kandidátka, ktorých som dnes odporučila Národnej rade Slovenskej republiky.

Prečítajte si celú tlačovú správu ➡️ https://bit.ly/2sfHNmy

Foto: Flickr, Thomas Quine, licencia: https://bit.ly/1rRyEZO
Zobraziť všetky