NAVŠTÍVILI SME ZREKONŠTRUOVANÚ BRATISLAVSKÚ VÄZNICU

19.02.2019

Adekvátne životné podmienky sú pre ľudí vo väzniciach nesmierne dôležité. Zabezpečenie európskych štandardov, zmysluplných voľnočasových a edukačných aktivít výrazne napomáha ich resocializácii a zaradeniu do bežného života po prepustení na slobodu.

Problematike ochrany práv a slobôd vo väzniciach sa dlhodobo venujeme a upozorňujeme na nedostatky a porušovania základných práv. Potešilo nás, že na návšteve zrekonštruovanej väznice v Bratislave sme sa presvedčili, že mnohé z týchto odporúčaní sú v tomto zariadení aplikované v praxi. Základom sú upravené cely s dostatočným životným priestorom a zabezpečením súkromia na toalete. Dôležité sú tiež rozšírené vychádzkové dvory, ako aj okná bez zábran umožňujúce prenikanie prirodzeného svetla a vzduchu.

O pozitívnych zmenách, ako aj snahách o ďalšie zvyšovanie štandardov nás na stretnutí informoval riaditeľ ústavu plk. Mgr. Andrej Kubiš spolu s námestníkom Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Mgr. Michalom Sedliakom. Veríme, že príklad bratislavskej väznice bude svetlým vzorom aj pre ostatné ústavy na výkon trestu odňatia slobody.


Foto: Kancelária verejného ochrancu práv, Zbor väzenskej a justičnej stráže (www.zvjs.sk)
Zobraziť všetky