NAVŠTÍVILI SME JEDINÚ ZACHOVANÚ SYNAGÓGU V BRATISLAVE

24.09.2020

Dnes sme ako tím Kancelárie verejného ochrancu práv mali možnosť zúčastniť sa na prehliadke jedinej zachovanej synagógy v Bratislave. Touto významnou historickou pamiatkou nás sprevádzal vzácny človek pán Ivan Pasternák, ktorý je členom Klubu preživších holokaust a ktorý patrí medzi deti ukrývané počas 2. svetovej vojny.

Bolo nesmierne obohacujúce dozvedieť sa o histórii židovskej kultúry, spoznať artefakty, napríklad kreslo pre nevestu, svadobné písomnosti, výtvarné diela, dobové fotografie či textílie.

Návšteva však okrem toho v sebe niesla aj temnú kapitolu spojenú s obeťami 2. svetovej vojny. Na stene holokaustu v synagóge sú napísané všetky priezviská rodín, ktoré sa z vojny už nevrátili a o svoj život prišli krutým spôsobom len pre príslušnosť k židovstvu. V roku 1940 žilo v Bratislave približne 15 000 Židov a Židoviek. Po vojne sa ich sem naspäť vrátilo len okolo 5 percent.

Práve miesta, ako je synagóga v Bratislave, sú dôležitými z hľadiska zachovania odkazu na strašné historické momenty, ale aj z hľadiska edukácie o židovskej kultúre.

Ďakujeme za možnosť prehliadky, vážime si ju.
Zobraziť všetky